Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en fellesorganisasjon for norske museumsvenne-foreninger, og er knyttet til Norges Kulturvernforbund.

FNM omfatter pr juni 2022 65 venneforeninger og utgjør en medlemsmasse på ca. 24 000 medlemmer. Medlemmene utfører betydelig frivillig arbeide i tilknytning til museene, bygdetun og andre kulturinstitusjoner som venneforeningene sogner til.

FNM yder bistand til store og små venneforeninger i deres arbeide, både praktisk og museumsfaglig og bidrar med utveksling av ideer, erfaring, driftsopplegg mellom venne-foreningene. De bistår med regionale samlinger, etablering av nye venneforeninger, verving av nye venneforeninger m.m. og tar opp aktuelle spørsmål på vegne av venneforeningene.

FNM arbeider så langt uten noen form for statlig støtte, til tross for søknad om statlig driftstøtte fra Kulturrådet i en årrekke. Alt er basert på omfattende frivillig innsats fra styret, kontingent fra medlemsforeningene og bidrag fra privatpersoner.

Vi er tilsluttet Kulturvernforbundet med 24 nasjonale forbund/foreninger på kulturvernsektoren med ca. 230 000 medlemmer.

Våre oppgaver:

  • Formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til offentligheten
  • Pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder museumssektoren/kulturvernsektoren
  • Bistå med etablering av venneforeninger
  • Etablere kontakt og formidle informasjon mellom venneforeningene
  • Arrangere faglige møter og seminar
  • Vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet/kulturvernarbeidet
  • Ta opp aktuelle spørsmål på vegne av venneforeningene

Vi arrangerer årlig årsmøte/fagdag over to dager i samarbeid med lokale venneforeninger rundt om i landet.

Vedlagt er et informasjons ark som kan skrives ut og brettes til en informasjons folder