2.-4. september 2022
Årsmøte og Jubileumsseminar for Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) blir i år arrangert i samarbeid med Norsk Folkemuseums Venner.  Årsmøtet blir avholdt i Norsk Folkemuseum og Maritimt Museums lokaler.

PRAKTISK INFORMASJON!

Deltageravgift er kr 3.000,-  pr person og dekker middag fredag, seminar/årsmøte,  lunsj og festmiddag. Ledsager kr 2000 som dekker alle måltider.

Påmelding pr. e-post  innen 10. august 2022 til FNM v/Einar Raastad, Jordstadlinna 133, 2760 Brandbu. Epostadresse er:  eraastad@gmail.com.  Tlf.: 970 66 889.

Bankkonto: 8200 01 31667.
Vi ber om følgende informasjon ved påmelding:     
Navn på deltager:   Navn på ledsager:    Mobil:     Epost:     Medlemsforening:

NB: Påmeldingen gjelder ikke før betalingen er registrert hos FNM.

Innkvartering: Det er innkvartering for alle deltagere ved Scandic Hotel Sjølyst.
Pris på enkeltrom kr. 1.090,- og dobbeltrom kr. 1.290,- pr. døgn med frokost.
Den enkelte deltager bestiller rom på hotellets nettside 
www.scandichotels.com:

Velg Scandic Sjølyst og legg inn BFOR020922 i feltet for bookingkode for å få prisen som er avtalt. Kredittkort legges inn som garanti for bestillingen.  Hotellrom må være reservert innen 5.8.22.  Hotellet har satt frist for avbestilling 2 dager før ankomst.

 

Reisestøtte

FNM bidrar med reisestøtte på kr 1.000,-  for 1 -en- deltager pr venneforening. Reisestøtten trekkes ved innbetaling av deltageravgiften.  Vi vil oppmuntre så mange som mulig til å delta på årsmøtet.

 

Gi beskjed om du deltar på middagen på Norsk Folkemuseum fredag kveld?

Vi ønsker velkommen og håper flest mulig har mulighet til å ankomme på fredag.

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt sekretær FNM (anne.asserson@gmail.com) tlf. 90614901 eller Norsk Folkemuseums Venner, Benedicte Rustad (benedicte.rustad@jus.uio.no) tlf. 92052713..

 

Vennlig hilsen

Kjersti Sundt Sissener                             Benedicte Rustad

Styreleder FNM                                        Styreleder Norsk Folkemuseums Venner

                  

Fortsatt gode venner?               

FNM  25 års Jubileumsseminar, lørdag 3 september 2022, Norsk Folkemuseum,

Venneforeningens betydning
Ordstyrer: Kjersti Sissener , styreleder FNM

1130-1135 -Velkommen, Forbundet for Norske Museumsvenner, styreleder Kjersti Sissener
1135-1140 -Velkommen, Norsk Folkemuseums Venner, leder Benedicte Rustad
1140-1145 -Venneforeninger, Avdelingsdirektør Norsk Folkemuseum, Tove Wefald Pedersen
1145-1210 -Venneforeningenes betydning,
Stortingsrepresentant SP, Aslaug Sem-Jacobsen (20 min)
1210-1230 -Strategier for frivillighet, Styreleder i norsk kulturråd, Sigmund Løvåsen (20 min)

1230-1300 Kaffepause

Venneforeningene i fremtidens museum
Ordstyrer: Anne Asserson, sekretær, FNM

1300-1320 -Making the Friends of Museums work, Visepresident for den europeiske avdeling av Word Fedration of Friends of the Museums, WFFM, og president av Federazione Italiana Associazioni Amici del Musei, leder av  Palazzo Te e dei Musei Mantovani e di ABITO, Italo Scaietta, https://www.instagram.com/italovincenzo/
1320-1340 - Kunstklubb eller venneforening? Hvilken form vil fremtidens samarbeide få? Strategi og kommunikasjons direktør KODE, Haakon Thuestad,
https://kodebergen.no/en/contact-us-employees

1340-1430 Lunsj

1430-1450 -Museets bästa vän. Om venneforeningens rolle i museisvergie. Foranledning og konklusjoner i rapporten. Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM)  https://sverigesvanforeningar.se/    
Anders Björklund, Etnografiska museets Vänner, og Stefan Bohman, Strindbergsmuseets vänner,
1450-1515 -Erfaringer fra den danske foreningen SAMMUS, Per Michaelis Holm, Leder fra Museumsforeningen for Fiskeri- og Sjøfartsmuseet i Esbjerg,
https://fimus.dk/personer/per-michaelis-holm/, https://www.sammus.dk/
1515-1530 – Hvordan tar Museumsforbundet vare på frivilligheten? Generalsekretær Museumsforbundet, Liv Ramskjær, https://museumsforbundet.no/museumsbesok-i-2020-til-ettertanke-for-2021/

1530-1600 Kaffepause

Samarbeid mellom museer og venneforeninger
Ordstyrer: Marit Mediaas Hasvang, styremedlem FNM

1600-1615 - 80-åringer med motorsag!, Direktør for Museene i Sør-Trøndelag MIST, Karen Espelund
1615-1630 - Erfaringer fra Venneforening i Vestfold/Telemark?  Ellen Aspelin

Debatt

Ordstyrer: nestleder FNM Per Hvamstad

1630-1730 Ordet er fritt.