Nyhetsbrev FNM , Juli  2023 

Velkommen til FNMs årsmøtet 2023 på Bryne  8. – 10. september.  FNMs årsmøtehelg er lagt til Garborg senteret, Bryne, Rogaland. Fagseminaret starter denne gang fredag kl 12 og tar opp forholdet mellom venneforeningene og museene. Det er et tema som kan belyses fra mange forskjellige vinkler. Denne gangen blir det museumsledere og museums profesjonelle som ser utover vårt felles landskap.

Brevet ligger nederst på siden.

Nyhetsbrev fra FNM, Februar 2023 

Marianne Andresen fortsetter å støtte FNM som hun grunnla FNM har mottatt et tilskudd på kr 100.000 til Marianne Andresens tidligere etablerte gavefond. Hennes store generøsitet gjør oss i stand til å blant annet å være engasjert i både nasjonal og internasjonal virksomhet. Marianne Andresen er spesielt opptatt av at midlene skal brukes til fortsatt medlemskap og deltagelse i World Federation of Friends of Museums, WFFM, der hun selv var aktiv i svært mange år og som grunnleggelsen av FNM er inspirert av. Vi er svært takknemlige for samarbeidet med Marianne Andresen. 

Brevet ligger nederst på siden.

Nyhetsbrev fra FNM, oktober 2022

Takk for sist til dere som deltok på FNM årsjubileum og årsmøte på Norsk Folkemuseum 2.- 4. september 2022. Det var strålende at så mange tok turen til Oslo til jubileums seminaret for å feire FNMs 25 deltagere som representerte 26 venneforeninger, inkludert styret, samt antall foredragsholdere. En stor takk til Norsk Folkemuseums Venners Benedicte Rustad som ledet et team av frivillige. Museets fremste fagfolk holdt omvisninger. 

Nyhetsbrevet ligger som fil under.

Nyhetsbrev fra FNM 1/2022

Styret har laget et fyldig nyhetsbrev, eller medlemsbrev som vi har kalt det denne gangen. Medlemsbrevet inneholder hilsen fra ny styreleder, en ambisiøs årsplan, styrets sammensetning og  aktuelle saker vi arbeider med.

Medlemsbrevet ligger som vedlegg under.

 

Nyhetsbrev fra FNM 2/2019-2020
Vi er midt i en svært krevende tid med korona, og det blir en helt annerledes påske og vår i landet.

ÅRSMØTER I VENNEFORENINGENE
Vi vet at det er årsmøtetid for mange venneforeninger, men at flere har måtte utsette årsmøte pga. korona-krisen. Vi har fått årsmelding, regnskap og årsplan fra noen av dere. Vi minner likevel om at vi får tilsendt det fra dere så snart dette er klart. Samtidig minner vi om at vi får melding om leder hvis det er endring. Vi trenger også antall medlemmer i 2019, og svært gjerne et anslag om totalt antall timer frivillig arbeid i venneforeningene i 2019. 

Nyhetsbrevet ligger som vedlegg på siden.

Knut Sterud, Leder

Nyhetsbrev fra FNM 1/2019
Mange spennende oppgaver og utfordringer står foran oss. Ny Kulturmelding ble lagt fram i fjor høst, og ny Kulturminnemelding og Frivillighetsmelding er nå på trappene. Nye regioner vil også innebære utfordringer for både museer og frivillige organisasjoner. Men først et lite tilbakeblikk.

Nyhetsbrevet ligger som vedlegg på siden.

Knut Sterud, Leder