MOMSKOMPENSASJON FRA LOTTERITILSYNET
Vi vil også i år søke om momskompensasjon fra vegne av alle venneforeningene. Dette forutsetter at dere har org.nr. og er innmeldt i Frivillighetsregisteret. Hvis dere ikke er det fra før, bør dere ordne det snarest. Vår kasserer sender dere et enkelt skjema som dere må fylle ut. Det er alt vi trenger. I fjor var det kun noen få foreninger som sendte inn skjemaet, men vi fikk tilbakeført ca. kr. 115 000 som ble overført til de foreningene som søkte. Her kan mange av dere ha en del å hente. 

Museumsmelding, Innspill fra FNM
NM leverte 29.februar 2020 et innspill til arbeidet med den nye museums meldingen. Ett av FNM sine hovedpoeng er at det er en demokratisk rettighet å få delta i arbeidet knyttet til egen historie. Videre at friviligheten må få en større og en mer naturlig plass i museumsmeldingen i tråd med den store sammfunnsverdien den representerer. FNM mener også at det må utarbeides en strategi/plan for frivilligheten ved museene. 

Dokumentet ligger vedlagt. (Filen er datert feil, skal være 2020)