Årsmøte i FNM

Molde 5.-6. september 2009

Årsmøtedeltagerne ble ønsket velkommen av Romsdalsmuseets Venneforening og byens ordfører på ”Chateauet”. Etter lunsj og en orientering i Chateauet, tok museets formidlingsleder oss med ut til en informasjon om hagen, før vi ble guidet videre gjennom ”den grønne korridor” til Romsdalsmuseet hvor årsmøtet fant sted.

Tema for den faglige delen av årsmøtet var ”barn og museer”. Trond Vigeland Nilsen, generalsekretær i Museumsforbundet, innledet med å skissere hvordan Den Kulturelle Skolesekken (www.denkulturelleskolesekken.no) fungerer med hensyn på de økonomiske tildelinger fra stat via fylkeskommuner. Han poengterte betydningen av hvor viktig Skolesekken er for å skape kulturinteresse hos barn og unge.

Jarle Sanden, museumsbestyrer ved Romsdalsmuseet, og Hilde Lien, formidlingsleder, redegjorde for hvordan museet benytter seg av opplegg i Den Kulturelle Skolesekken og hvordan museet selv også produserer pedagogiske aktiviteter til Den Kulturelle Skolesekken, samt hvordan dette bringes ut til elevene. Hilde Lien understreket hvor viktig det var å ha en venneforening som tok aktivt del i gjennomføringen av øvrige arrangementer for barn og unge i regi av museet. Venneforeningene for De Sandvigske Samlinger, Norsk Teknisk Museum og Folkemuseet i Oslo redegjorde for deres respektive venneforeningers arbeid, og hvordan de tok aktivt del i gjennomføringen av arrangementer for barn og unge ved deres museer.

Etter årsmøtet fikk vi en vandring i Romsdalsmuseet med bestyrer Jarle Sanden. Han fortalte om visjoner for museet og utfordringer ved å drive et friluftsmuseum, samt tanker for hvordan museet skal være et åpent og inkluderende museum for byens innbyggere.

Festmiddagen ble inntatt i spektakulære omgivelser; på Vardestua på byens tak. Her fikk vi også underholdning av en ung kvartett som viste at det absolutt ikke er noe i veien med rekrutteringen i jazzbyen Molde.

På søndag var det utflukt til Veøya. Etter ca en times båttur ankom vi øya som i vikingtid var et knutepunkt for båttrafikken. Veøya ble et administrativt og religiøst sentrum, men som tapte sin betydning mot slutten av middelalderen. I dag er bygningene på øya eid av Romsdalsmuseet. Museets konservator, Terje Thingvold, ga oss en levende beskrivelse av hvordan livet kunne ha vært på øya, og vi fikk komme inn i middelalderkirken og i presteboligen. Venneforeningen besørget en ypperlig lunsj som vi inntok på ”Låven”. Vi takker med dette Romsdalsmuseet og Romsdalsmuseets venner som så gjestfritt tok imot årsmøtedeltagerne og gjorde dette til et flott arrangement og en minnerik helg!

Inger K Tvete