FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER (FNM)

Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en fellesorganisasjon for norske museumsvenne-foreninger, og er knyttet til Norges Kulturvernforbund.

Våre medlemmer har et stort, frivillig engasjement for store og små museer, bygdetun, enkeltbygg og andre kulturinstisjoner spesielt og for arbeide på kulturvernsektoren generelt. Gjennom et samarbeid kan vi bistå med utveksling av ideer, erfaringer og arbeidsopplegg som kan være til nytte og glede for venneforeningene.

FNM er en viktig møteplass for ide- og informasjonsutveksling i tillegg til faglig/kulturelt program. Våre årsmøter er en viktig møteplass. 

FNM er en av 24 medlemmer av Kulturvernforbundet, som også gjennomfører egne konferanser og regionale møter rundt i landet, hvor venneforeningen kan delta.

Medlemskontingenten er:

  • Opptil 100 medlemmer: kr. 300
  • 100-199 medlemmer:     kr. 600
  • 200-499 medlemmer:     kr. 800
  • 499-1000 medlemmer:   kr. 1200
  • Over 1000 medlemmer:  kr. 1800

Kontingenten kan betales til konto 82000131667 eller vi sender faktura: Husk å oppgi epostadresse og kontakten forenkles.

Vi har egen hjemmeside www.museumsvenner.no hvor vi legger ut aktuelt stoff og egen Facebook-side  Norske Museumsvenner. I tillegg kan dere finne informasjon om kulturvern på Kulturvernforbundets hjemmeside: www.kulturvern.no.

Det vil være svært hyggelig hvis dere vil bli medlem i FNM! Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon ved å kontakte undertegnede på epost:marit@maritsverden.no

eller

Forbundssekretær Einar Raastad fnmuseum@gmail.com

Med vennlig hilsen

Marit Mediaas Hasvang leder