Marianne Andresen ble utnevnt til det første æresmedlemmet i FNM på Årsmøtet på Røros 2018. Hun var helt sentral i opprettelsen av FNM og satt i styret i FNM i flere år, samtidig som hun var svært aktiv ved Norsk Folkemuseum.

Marianne Andresen er brennende engasjert i frivillig arbeid på museumssektoren og er fortsatt en svært viktig støttespiller for FNM. Hun er engasjert på en rekke felt på kultursektoren. Hun er også en meget dyktig kunstner og hadde egen kunstutstilling i Oslo i 2017. I fjor ga hun ut et praktverk av en bok: «Slottet, kunsten og familien».  Vi gratulerer henne som æresmedlem i FNM.

QED: En skisse fra Røros gitt  som gave til FNM.  Bildet er tegnet in situ på byvandringen under FNM Årsmøtet 2018.