Retningslinjer for valg av Årets venneforening:  (siden er under arbeid)

.........

2019  Stiftelsen Lillehammer  Museums Venner   
https://lillehammermuseum.no/om-stiftelsen-lillehammer-museum/venneforeningen

Lillehammer Museums venner (LMV) er en av landets største venneforeninger. Mer enn 5000 personer er medlemmer gjennom enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap med årskort.


 

2018 Trøndelag Folkemuseumsvenner  
https://sverresborg.no/venneforeningen

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.


 

2017 Husebys Gårds Venner 
https://husebyvenner.no/   og  https://mia.no/skedsmo/HGV ble hedret som «Årets Venneforening 2017» på årsmøtet i Asker 16. sept. 2017.  Leder Elin Løken mottar diplom fra Knut Sterud.