Retningslinjer for valg av Årets venneforening: 

Styret i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) vil verdsette foreningens innsats og hvert år utpeke  Årets Venneforening.  Styret kunngjør og fastsetter frist for innsending. Alle medlemmer kan sende inn begrunnede forslag. Styret kan også komme med forslag. Prisen kan tildeles for en samlet vurdering av innsats gjennom mange år eller for konkrete tiltak gjennomført siste år. 

Styret behandler innkomne og egne forsalg og treffe beslutning.  Prisen deles ut på årsmøtet. Årets venneforning mottar diplom og hederlig omtale

 

2020/2021 Domkirkeoddens Venner og Romsdals Museets Venner

På grunn av pandemien ble årsmøtet for 2020 utsatt ett  år. Dermed ble det utdelt diplom til to venneforeninger for utmerket innsats henholdsvis for Romsdals Museet og for kulturvernet i Romsdal  https://romsdalsmuseetsvenner.blogspot.com/ og for mangeårig innsats for Domkirkeodden  https://domkirkeodden.no/domkirkeoddens-venner.

Romsdalsmuseets Venner, her med leder Olaf Kolflåth, ble utnevnt til «Årets Venneforening 2020».  Domkirkeoddens Venner, her mer leder Ingrid Hatlemark, ble utnevnt til «Årets Venneforening 2021». Begge venneforeningene ble hedret for mangeårig stor innsats. Diplom ble overrakt av styreledere Knut Sterud.           

    

2019  Stiftelsen Lillehammer  Museums Venner   
https://lillehammermuseum.no/om-stiftelsen-lillehammer-museum/venneforeningen

Lillehammer Museums venner (LMV) er en av landets største venneforeninger. Mer enn 5000 personer er medlemmer gjennom enkeltmedlemskap eller familiemedlemskap med årskort.


 

2018 Trøndelag Folkemuseumsvenner  
https://sverresborg.no/venneforeningen

Trøndelag Folkemuseum er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.


 

2017 Husebys Gårds Venner 
https://husebyvenner.no/   og  https://mia.no/skedsmo/HGV ble hedret som «Årets Venneforening 2017» på årsmøtet i Asker 16. sept. 2017.  Leder Elin Løken mottar diplom fra Knut Sterud.