Nyhetsbrev fra FNM 2/2019-2020
Vi er midt i en svært krevende tid med korona, og det blir en helt annerledes påske og vår i landet.

ÅRSMØTER I VENNEFORENINGENE
Vi vet at det er årsmøtetid for mange venneforeninger, men at flere har måtte utsette årsmøte pga. korona-krisen. Vi har fått årsmelding, regnskap og årsplan fra noen av dere. Vi minner likevel om at vi får tilsendt det fra dere så snart dette er klart. Samtidig minner vi om at vi får melding om leder hvis det er endring. Vi trenger også antall medlemmer i 2019, og svært gjerne et anslag om totalt antall timer frivillig arbeid i venneforeningene i 2019. 

Nyhetsbrevet ligger som vedlegg på siden.

 

Knut Sterud

Leder