Junibrev. Stol-Yoga på Mindful Museum

Junibrev. Stol-Yoga på Mindful Museum

Tilbud til eldre og yngre medlemsgrupper

Les mer
WFFM - World Federation of Friends of Museums

WFFM - World Federation of Friends of Museums

WFFM i Marseille, 2-5 juni 2022. Styreleder Kjersti Sissener og sekretær Anne Asserson deltok fra FNM på WFFM årsmøte i Marseille. FNM er representert i Council. WFFM var inspirasjonen for FNM og i flere år var det et tett forhold mellom WFFM og FNM. I 2003 ble WFFM s årsmøtet avholdt i Oslo. Etter en tid opphørte FNMs medlemskap, men i 2021 besluttet styret at det ble gjenopprettet. Her er vi avbildet i ruinene av en Romers havn sammen med President Kathryn Forster og vise kulturråd i Marseille.

Les mer
" Slipp frivilligheten løs, det er vår! "

" Slipp frivilligheten løs, det er vår! "

Dette var rammene rundt et møte om frivilligheten i Eggedal, Sigdal kommune og FNM. Vi ønsket å møte representanter fra kommunen og venneforeningene i kommunen. Formålet var både å lære og å bli kjent med det arbeidet som ble utført av de lokal kreftene.

Les mer
Maibrev. Frivillig til Prosjekt om Sikh kultur

Maibrev. Frivillig til Prosjekt om Sikh kultur

Les mer
Årsmøte i Kulturvernforbundet

Årsmøte i Kulturvernforbundet

Gratulerer Knut!! FNMs forrige styreleder, Knut Sterud er nå plass i Kulturvernforbundets styre! Landsmøtet i Kulturvernforbundet har i da valgt nytt styre for perioden 2022-24. Foran fra v. Synne Corell (nestleder), Jørn Holme (leder), Tone Moseid. Bak fra v. Jo van der Eyden, Knut Sterud, Carl August Harbitz Rasmussen, Gunn Mona Ekornes. Ikke tilstede på bildet: Ellen Lerberg og Jens Bakke.

Les mer
Økt momsrefusjon!

Økt momsrefusjon!

Det har gått noen dager sida finansministeren la fram Revidert nasjonalbudsjett 2022 fulgt opp med Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022. I den aktuelle situasjon kunne en nok ikke vente seg særlig mange påplussinger, det er derfor mer snakk om omprioritering og reduksjon enn tilleggsbevilgninger.

Les mer

Kulturvernforbundet