WFFM møte i Napoli, 30 mars 2023

WFFM møte i Napoli, 30 mars 2023

Publisert av Anne Asserson den 30.05.23.

I WFFM møtet deltok representanter for de nasjonale venneforeningene i Tyskland, Italia, Portugal, Frankrike, Belgia og Norge.  Møtet ble ledet av presidenten Carolyn Forster fra Australia. 

Det er både hyggelig å stimulerende å treffe ledere fra andre nasjonale venneforeninger. FNM hadde svart på spørreundersøkelsen fra som ble delt med La Federation Francaise des Societes d'Amis de Musee, FFSAM. Sekretæren ved FNM ble invitert til å delta i en rundebordskonferanse ved Musee d'Orsay i juni. Presentasjonen var knyttet til resultatene fra spørreundersøkelsen. Dessverre lot det ser ikke gjøre. Men FNM vil delta på concil meeting i Brussel i juni 2023.

Jubileumsboke, på norsk men vel utrustet med masse bilder, ble vel tatt imot. FNM hadde også gleden av å treffe nåværende og tidligere presidenter for Amici de Museo Correale i Sorento, arkitektene Margahrita Liccardi og Imma Mascolo.