Spørreunderesøkelse 2023

Spørreunderesøkelse 2023

Publisert av Anne Asserson den 13.09.23. Oppdatert 22.01.24.

 

WFFM og FFSAM spørreundersøkelse 2023

Møtene i WFFM har brakt oss ut i Europa og vi har tatt med hjem spennende ideer fra andre store nasjonale venneforeningsforbund. Ikke minst spørreundersøkelsen som vi sendte rundt etter jul og som med sine spørsmål kan fungere som et bakteppe for refleksjon over egne aktiviteter og strategi.  Takk til alle som deltok.

Spørreskjema fra den franske avdelingen, FFSAM, av World Federation of Friends of Museums, WFFM, ble sendt ut til FNMs medlemmer desember 2022 med frist til 10 januar.  Bakgrunnen var at FFSAM feirer sitt 50års jubileum og gjennom en spørreundersøkelse ønsket de belyse hva som karakteriserer dagens museumsvenner: kulturelle formidlere, deres samfunnsmessige og kulturelle bidrag, deres forhold til å arv, og hva som gjør dem unike. Formålet med å sende den ut som den var, var at den hadde spørsmål og berørte tanker som FNM har hatt og fått presentert fra sine medlemmer, bl.a. på siste årsmøtet. Hva kan svarene  fortelle oss? Hvordan vi formidle den til våre medlemmer? Hvordan kan vi selv bruke denne informasjonen? Hvilken verdi har denne informasjon for FNM?

Det var fire hovedspørsmål i undersøkelsen og hvert av spørsmålene hadde en rekke underspørsmål:

1. Forholdet mellom venneforeningen og museet
2. Venneforeningen og publikum
3. Venneforeningens rolle i å oppnå omtale for museet
4. Yngre medlemmer

Spørreskjema var oversatt til norsk og det kom inn 14 besvarelser.  Svarene er samlet i et dokument som er lagret i StyreWeb.

Et hyggelig og utilsiktet resultat av å delta på denne spørreundersøkelsen, var at et styremedlem i en av venneforeningene tok initiativ til å strukturere et styremøte rundt spørsmålene. De fant det interessant å se sin egen venneforening i lys av de spørsmålene som ble stilt. Videre med undersøkelsen som bakteppe, å reflektere over sine aktiviteter og mulig strategi.

Takk til alle våre medlemmer som i en travel juletid tok tid til å sende inn svar.