Regionalt møte i Bodø, 22. april 2023

Regionalt møte i Bodø, 22. april 2023

Publisert av Anne Asserson den 30.05.23. Oppdatert 22.01.24.

Nordlandsmuseet sine anlegger spredt. Det har 20 enheter  som fordeler seg over ni kommuner. Etter konsolideringen har venneforeningene stort sett forsvunnet. FNM ønsket å møte de frivillige og siden Nordlandsmuseet  har få venneforeninger, fikk vi god hjelp fra museets administrasjon å få kontakter. Siden det ikke er så mange venneforeninger knuttet til Nordlandsmuseet, ville FNM orientere hvordan venneforeninger fungerte andre steder. FNM kan også være behjelpelig med å etablere venneforening hvis det var ønskelig. 

Hyggelig samtaler med nyvalgt leder for Bodø sjøen nettverk, Per Lind. Interessant å høre hvordan de organiserte frivilligheten.  Hyggelig å møte representanter fra Krigs museet og Nordlandsmuseet. Per Roos Dalen orientere om det spennende prosjektet Tandbergerne og Tandberg-museet har om å etablere et vitensenter.  Bodø Bunkers museums ble det dessverre ikke tid til denne gangen. 

Ann Siri Garberg fra MiST hadde et interessant innlegg om "Museene og frivilligheten". Styret i FNM presenterte sider ved organisasjonen. Jubileumsboken ble delt ut til glede for mottagerne. FNM har planer om å bevege seg lenger nordover etter hvert. 

Jektefartsmuseet Bodø