Nyhetsbrev desember 2023.

Publisert av Einar Raastad den 12.12.23. Oppdatert 22.01.24.

I 2023 ble årsmøtet for FNM avholdt på Bryne 8.-10.9. I tillegg til selve årsmøtet fikk deltagerne være med på et fagseminar og besøkte flere museer. Under festmiddagen lørdag kveld fikk vi besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad, i tillegg ble Marianne Andresens pris og prisen til Årets venneforening delt ut. Det var nestleder i styret, Einar Schibevaag, som var lokal arrangør, med god hjelp av lokale museumsvenner. Rundt 30 av forbundets medlemmer var representert og totalt var det om lag 50 personer som deltok på arrangementet. Det ble innholdsrike og interessante dager, og deltagerne kunne reise hjem med ny kunnskap, sosialt påfyll og inspirasjon til fortsatt frivillig innsats i sine respektive foreninger.  

Fagseminaret på fredag inneholdt blant annet innlegg og debatt om hva det frivillige betyr i kulturlivet – er det en ressurs eller en klamp om foten? Gunnar K. Hagen, tidligere leder i venneforeninga for Lillehammer museum og tidligere styreleder i samme museum, påpekte nødvendigheten av at det frivillige arbeidet i museene må endre seg i takt med endringene i museenes samfunnsoppdrag. Han oppfordret foreningene til rolleavklaring og oppfordret forsamlingen bla. til å ta mer ansvar for å trekke nye målgrupper til museene.

FNM samarbeider med Norges Museumsforbund. Generalsekretær i forbundet, Liv Ramskjær, fortalte om det arbeidet forbundet gjør med å tydeliggjøre frivillighetens betydning, bla. overfor myndighetene. Hun påpekte også frivillighetens økonomiske betydning og oppfordret forsamlingen til å ha/få til god dialog med regional og lokal museumsledelse, bla. i form av samarbeidsavtaler.

Styreleder i Tingvoll Museumslag, Grete Lene Serikstad, fortalte fra arbeidet ved Tingvoll Museum. Dette er en liten, men aktiv organisasjon, som nå har blitt aksjonær i det konsoliderte regionmuseet Nordmørsmusea AS. Museumslaget er i sluttfasen med å inngå en samarbeidsavtale med regionmuseet, og Grete Lene vektla god kommunikasjon med lokal og regional ledelse som avgjørende for videre utvikling av museet.

FNM er medlem av Studieforbundet kultur og tradisjon. Daglig leder Kjærsti Gangsø orienterte om muligheten for å søke støtte til ulike typer kurs og møter. Dette kan være aktuelt for mange av medlemmene i FNM.  

Det ble også tid til museumsbesøk i løpet av årsmøtehelga. Dette omfattet besøk på Garborgsenteret på Bryne, Barnemuseet, Breidablikk og Ledaal i Stavanger, Vitenfabrikken i Sandnes og Knudaheio på Høg-Jæren. Disse besøkene viste deltagerne litt av den imponerende bredden i museumstilbudet i området, og med svært dyktige omvisere ble det en stor opplevelse for alle sammen.

Under middagen ble Vennelaget for Valdres Folkemuseum utnevnt til Årets venneforening. Styret i vennelaget deltok bare digitalt, men dette la ingen demper på gleden og takknemligheten over utnevnelsen! Marianne Andresens pris ble tildelt Domkirkeoddens Venner.  Avtroppende styreleder, Kjersti Sundt Sissener, ble takket for innsatsen for FNM.

På det ordinære årsmøtet var det i alt 23 stemmeberettigede venneforeninger til stede. Styret vil framover intensivere arbeidet for at FNM skal få statsstøtte, og vil samtidig ha som mål å ha 100 medlemmer i løpet av fem år. På neste årsmøte vil styret legge fram forslag til reviderte vedtekter for forbundet.

Det nye styret i forbundet består av leder Marit Mediaas Hasvang, Asker Museums Venneforening. Nestleder Einar Schibevaag, Ryfylkemuseets Venner.  Styremedlemmer Birgit Engesæter Madslien, Lillehammer Museums Venner, Grete Lene Serikstad, Tingvoll Museumslag og Ingeborg Sanner, Stavanger Museums Venner.  Varamedlemmer til styret: Nina Elisabeth Takvannsbukt, Kongsvoldtunets Venneforening (Troms)  og Olaf Kolflåth, Romsdalsmuseets Venner.

Takk til arrangørene for en flott helg i Rogaland! Takk til alle deltagerne som bidro til at årsmøtesamlinga ble vellykka!

Neste årsmøte avholdes i Stjørdal, med Hegra Festnings venner som lokal arrangører. Merk dere tidspunktet for denne samlinga: 6.-8.9.2024!