Nyhetsbrev Februar 2023

Nyhetsbrev Februar 2023

Publisert av Anne Asserson den 20.02.23.

Marianne Andresen fortsetter å støtte FNM som hun grunnla. FNM har mottatt et tilskudd på kr 100.000 til Marianne Andresens tidligere etablerte gavefond. Hennes store generøsitet gjør oss i stand til å blant annet å være engasjert i både nasjonal og internasjonal virksomhet. 

Årsmøtet 8-10 september 2023
FNM ser frem til årsmøtet 2023 som i år blir avholdt med Venneforeininga Ryfylkemuseet som lokalt vertskap. Dato er fredag 8. til søndag 10. september 2023. Program og relevant informasjon om sted og overnatting vil komme utover våren. 

Spørreundersøkelsen
FNM vil gi en stor takk til dere som tatt dere tid til å fylle spørreskjemaet som ble sendt ut rett før jul.  Det er kommet svar fra 14 av våre 64 venneforeinger. 

Årets Venneforening 2023
Siden 2017 har vi årlig delt ut diplom for Årets venneforening. Bakgrunn er at FNM ønsker å fremheve venneforeninger vi synes gjør en god jobb i lokalsamfunnet.  En måte å verdsette foreningenes innsats på er ved hvert år å utpeke Årets Venneforening.  Prisen kan tildeles for en samlet vurdering av innsats gjennom mange år eller for konkrete tiltak gjennom-ført siste år.  Alle medlemmer kan sende inn begrunnede forslag. Styret kunngjør og fastsetter frist for innsending. Styret behandler innkomne og egne forsalg og treffer beslutningen.  Prisen deles ut på årsmøtet. Årets Venneforening mottar diplom og hederlig omtale. Send forslag til Årets venne-forening 2023 til fnmuseum@gmail.com  innen   1. juni 2023.

Les mer i Nyhetsbrevet