Marianne Andresens Pris for lokalt arbeid

Marianne Andresens Pris for lokalt arbeid

Publisert av Anne Asserson den 30.05.23. Oppdatert 22.01.24.

 

Marianne Andresens Pris for frivillig lokalt samarbeid 2023

Prisen ble etablert februar 2022 og er på kr 15.000. Den ble første gang delt ut i 2022.  Frist for å søke er 15. juni 2023. 

Prisen er ment å være en inspirasjon for FNMs medlemmer til å legge fremtidige planer. Det er givers håp at prisen skal fungere som en gnist og oppmuntring til frivillig lokal aktivitet, som forhåpentlig kan vokse etter hvert.  Det er også ønskelig at prisen kan resultere i økt samarbeid mellom frivillige venneforeninger både lokalt og regionalt og bidra til erfaringsutveksling. Hvis mulig kan den bidra til å vise hvordan venneforeningen kan støtte opp under bærekraft og nytenkning av ressursbruk lokalt. Viktige og spennende områder for hele vårt samfunn fremover.

Retningslinjer for prisen.  I søknaden velger søker selv hva de synes er viktig og nyttig i sitt lokale arbeide. Det legges ikke direkte føringer for bruken av prisen verken av giver eller FNM. Den kan være støtte til aktiviteter viktig for lokallaget, varianter av lokal dokumentasjon eller kanskje noe helt annet. Vinner blir orientert i forkant.

Utlysning  Frist for å søke er 15. juni 2023. Det er knyttet kun ett krav til prisen, og det er at pengene må brukes senest innen ett år etter mottagelse. Tilbakemelding om fullført prosjekt sendes FNM.   Uteblitt tilbakemelding medfører at prispengene kan kreves tilbakebetalt av FNM.

Hvem kan søke?  Prisen kan kun tildeles venneforeninger som er medlemmer av FNM.  I praksis må medlemskontingent til FNM  være betalt for søknadsåret og innen fristen for utlysning.  Søknad sendes til sekretær FNM Anne Asserson, anne.asserson@gmail.com  innen 15. juni. 2023.  Prisvinner vil bli kunngjort på Årsmøtet 2023. Mottaker av prisen vil få anledning til å presentere sine erfaringer/resultat på FNMs årsmøte året etter.

Jury For 25 år siden var Marianne Andresen initiativtager til etableringen av Forbundet for Norske Museumsvenner, FNM.   Jubileet var en god anledning å introdusere prisen. Juryen består av styret i FNM sammen med Marianne Andresen. Juryens vedtak kan ikke påklages.