Marianne Andresens Pris

Marianne Andresens Pris

Publisert av Anne Asserson den 06.04.22.

Marianne Andresens Pris for frivillig lokalt samarbeid 

Prisen ble etablert februar 2022 og er på kr 15.000. Den deles ut årlig, første gang på FNMs Årsmøte 2.- 4. september 2022 på Norsk Folkemuseum.  

Prisen er ment å være en inspirasjon for venneforeningen med å legge planer fremover. Det er givers håp at prisen skal fungere som en gnist og oppmuntring til frivillig lokal aktivitet, som forhåpentlig kan vokse etter hvert.  Det er også ønskelig at prisen kan resultere i økt samarbeid mellom frivillige venneforeninger både lokalt og regionalt og bidra til erfaringsutveksling. Hvis mulig kan den bidra til å vise hvordan venneforeningen kan støtte opp under bærekraft og nytenkning av ressursbruk lokalt. Viktige og spennende områder for hele vårt samfunn fremover.


Retningslinjer for prisen.
I søknaden velger medlemsforeningene selv hva de synes er viktig og nyttig i sitt lokale arbeide. Det legges ikke direkte føringer for bruken av prisen verken av giver eller FNM. Den kan være støtte til aktiviteter viktig for lokallaget, varianter av lokal dokumentasjon eller kanskje noe helt annet.

Utlysning
Frist for å søke er 1. juni 2022. Det er knyttet kun ett krav til prisen, og det er at den må brukes senest innen ett år etter mottagelse. Hvis ikke faller midlene tilbake til FNM. Vinner blir orientert i forkant.

Hvem kan søke?
Prisen kan kun tildeles venneforeninger som er medlemmer av FNM.  For å betraktes som medlem, må kontingenten være betalt for samme år som prisen lyses ut.  Søknad sendes til sekretær FNM Anne Asserson, anne.asserson@gmail.com  innen 1. juni. 2022.  Mottaker av prisen vil presentere sine erfaringer/resultat på FNMs Årsmøte året etter.

Jury
For 25 år siden var Marianne Andresen initiativtager til etableringen av Forbundet for Norske Museumsvenner, FNM.   Jubileet er en god anledning å introdusere denne prisen. Juryen består av Marianne Andresen og styret i FNM. Juryens vedtak kan ikke påklages. 

 

 

Marianne Andresens Pris 1.april.pdf