Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene 2023

Publisert av Anne Asserson den 14.02.23. Oppdatert 22.01.24.

«Levende Kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er overført fra en
generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter og yrker gjør
det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Årets tema gir oss
muligheten til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår.
Den skal undersøke hvordan gårsdagens arv har blitt dagens, og hvordan denne arven kan, takket
være mennesker som formidler sin kunnskap, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Søk støtte og bli med på Kulturminnedagene 2023!
Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er et samarbeid med
Sparebankstiftelsen DNB som gir opp til 20.000,- i støtte til arrangører av Kulturminnedagene
som ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Søknadsfristen for
disse midlene er 21. april.


I 2022 fikk blant andre Friluftsmuseets Venner Drammen støtte til sitt arrangement
«Kulturminnedagen på Spiralen» gjennom dette prosjektet.
Har dere gode ideer til et arrangement eller har dere allerede planlagt et arrangement i
tidsrommet 2. – 10. september kan dere søke støtte her:
www.kulturvern.no/kulturminnedagene/sok-stotte/

Gratis banner til kulturminnedagene
Husk å registrere deres kulturminnedags-arrangement på vår arrangementsoversikt.
Jo tidligere arrangementet registreres dess bedre markedsføring vil arrangementet få.
Og de 100 første arrangementene som registreres på vår oversikt får et stort og flott
kulturminnedags-banner til markedsføring av sitt arrangement. Dere kan registrere deres
kulturminnedagsarrangement her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/logginn/

Er det noe du lurer på kan du kontakte Kulturvernforbundet og prosjektleder Odd Hesselberg på
mail odd.hesselberg@kulturvern.no