Informasjon til nye venneforeninger

Informasjon til nye venneforeninger

Publisert av Knut Sterud den 19.11.19. Oppdatert 20.11.19.

ORIENTERING OM FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER (FNM) – VIL DU BLI MEDLEM?

Vi håper dere vil bli medlem av Forbundet for norske museumsvenner (FNM).

Vi er en sammenslutning av 56 venneforeninger/museumslag i Norge med ca. 20.000 medlemmer. Vi er tilsluttet Kulturvernforbundet med 24 nasjonale forbund/foreninger på kulturvernsektoren med ca. 230 000 medlemmer.

Våre oppgaver:

 • Formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til offentligheten
 • Pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder museumssektoren/kulturvernsektoren
 • Bistå med etablering av venneforeninger
 • Etablere kontakt og formidle informasjon mellom venneforeningene
 • Arrangere faglige møter og seminar
 • Vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet/kulturvernarbeidet
 • Ta opp aktuelle spørsmål på vegne av venneforeningene

Vi arrangerer årlig årsmøte/fagdag over to dager i samarbeid med lokale venneforeninger rundt om i landet.

Dette er en viktig møteplass for ide- og informasjonsutveksling i tillegg til faglig/kulturelt program. I år blir årsmøte arrangert ved Sunnmøre Museum i Ålesund 8.-9. september. Kulturvernforbundet gjennomfører også egne konferanser og regionale møter rundt i landet, hvor venneforeningen kan delta.

Medlemskontingenten er:

 • Opptil 100 medlemmer: kr. 300
 • 100-199 medlemmer:     kr. 600
 • 200-999 medlemmer:     kr. 1200
 • Over 1000 medlemmer: kr. 1800

Kontingenten kan betales til konto 82000131667 eller vi sender faktura: Husk å oppgi epostadresse og kontakten forenkles.

Vi har egen hjemmeside hvor vi legger ut aktuelt stoff. Se www.fnm.no  og egen Facebook-side: Norske Museumsvenner. I tillegg kan dere finne informasjon om kulturvern på Kulturvernforbundets hjemmeside: www.kulturvern.no. Vi vil oppgradere hjemmesiden i løpet av vinteren, slik at denne blir mer brukervennlig.

Vi har medlemmer som har et stort, frivillig engasjement for store og små museer, bygdetun, enkeltbygg og andre kulturinstisjoner spesielt og for arbeide på kulturvernsektoren generelt. Gjennom et samarbeid kan vi bistå med utveksling av ideer, erfaringer og arbeidsopplegg som kan være til nytte og glede for venneforeningene.

 

Det vil være svært hyggelig hvis dere vil bli medlem i FNM! Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer informasjon ved å kontakte undertegnede på epost: post@grinaker.net.

Med vennlig hilsen

FORBUNDET FOR NORSKE MUSEUMSVENNER (FNM)

Knut Sterud, leder