Info om momskompensasjon 2020

Publisert av Einar Raastad den 14.12.21. Oppdatert 02.01.22.
Ved oppslag på Lotteritilsynets hjemmeside idag ser jeg følgende: Regjeringen har foreslått at alle søkere av momskompensasjon for 2020 skal få dekket all momsen det er søkt om. Altså ingen avkortning slik det har vært tidligere år. Dette betyr at det må fattes et vedtak i Stortinget FØR utbetalingen kan finne sted. Følgelig kjenner vi nok ribbelukten i huset før disse pengene kommer inn på vår konto for fordeling til de av våre medlemmer som har søkt. Nærmere informasjon kommer såsnart jeg vet noe mer.