Godt nytt år 2021/2022

Publisert av Anne Asserson den 02.01.22.
Dette er blant problemstillingene som vi planlegger å belyse når neste årsmøte arrangeres i samarbeid med Norsk Folkemuseums Venner den første helgen i september 2022. Hold av datoen.  Pandemien har medført et helt nytt arbeidsmiljø for venneforeningene og museene vi støtter. I forretnings-teori snakkes det om ”inflection points” det vil si vendepunkt eller veiskiller med ofte uforutsette situasjoner som endrer arbeidsbetingelsene og samtidige forventninger drastisk. Nå er vi ved et slikt vendepunkt. Museene omdefinerer tilbud og legger nye strategier.  Det er sannsynlig at hvordan venneforeningen forholder seg til forandrede betingelser kommer til å påvirke fremtidig arbeidssituasjon med utadrettet virksomhet, vedlikehold og fornyelse av medlemsmassen og kommunikasjon. Med avlyste arrangementer og lite direkte medlemskontakt, har venneforeningenes styrer nå fremdeles et pusterom og en unik mulighet til å evaluere og eventuelt revidere egen innsats i forhold til modermuseets arbeid og mål. Dette er kanskje tiden til å tenke nytt om medlemsmøter, kommunikasjon med medlemmer, frivillig innsats eller utforming av nye digitale tilbud. Nå kan man diskutere hvordan man skal nå og møte forventningene til definerte nye publikumsgrupper samtidig som man bestemmer hvordan venneforeningen kan støtte museet på best mulig måte. Følg med på velfungerende venneforeningers og museers hjemmesider og profilering i sosiale medier for inspirasjon og nye ideer for alle aldersgrupper. Tic Toc siden til Uffizi galleriet i Firenze, Facebook siden til Ashmolean Museum i Oxford, Brontemuseet i Yorkshire eller Spydeberg Prestegårds Venners Facebookside er blant mange spennende eksempler som vi kan besøke mens vi sitter hjemme og mest reiser i Cyberspace.
 
FNMs styre ønsker alle et inspirerende og godt nytt år.