Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

Generalsekretærmøte, Kulturvernforbundet

Publisert av Anne Asserson den 07.04.20. Oppdatert 08.04.20.

 Deltakere:

Anne Holen (Norges Linforening), Anne Schiøtz (Slekt & Data), Tor Anders Bekken Martinsen (Landslaget for Lokalhistorie), Hedda Lombardo (Norsk Forening for Fartøyvern), Espen Ophaug (Fortidsminneforeningen), Marit Jacobsen (Norges Husflidslag), Elisabeth Carerra (Norsk Fyrhistorisk Forening), Per Hillesund (Forbundet Kysten), Jakob Bjerkem (Norsk Folkedraktforum), Kathrine Klinkenberng (Norsk Folkeminnelag), Nils Kristian Møller (Norsk Jernbaneklubb), Kjetil Landrog (Arkivforbundet), Erik Rømming Johansen (Norges Metallsøkerforening), Kaare Seeberg Sidselrud (Norsk Heraldisk Forening), Lars Ole Ørjasæter (Norske Akevitters Venner), Stein Christian Husby (LMK). Ytterligere 2 organisasjoner forsøkte å delta, men kom ikke inn i det digitale møterommet. 

 1. Samordningstiltak

  Kartlegging av de praktiske og økonomiske konsekvensene av koronaepidemien

  Oppsummering av kartlegging: Toril Skjetne orienterte om Kulturvernforbundets kartlegging av de praktiske og økonomiske konsekvensene for medlemsorganisasjonene. 2/3 av medlemsorganisasjonene er intervjuet så langt. Kort oppsummert så jobber stort sett alle nå hjemmefra, og har det de trenger av digitale verktøy for å drifte organisasjonen. En del møter, og særlig årsmøter er utsatt. Styremøter holdes nå digitalt eller på telefon, og noen vil også holde årsmøtene digitalt. Kartleggingen viser at det ikke er noen store konsekvenser for sentralleddene. Det er derimot større konsekvenser for lokallagene, der mange er avhengige av inntekter gjennom sommersesongen, for eksempel fra utleie, besøksarrangementer, markeder / salg, kurs, sommerleirer, overnatting, båtturer mm. Manglende inntekter vil gå hardt ut over drift, nye aktiviteter og istandsetting. Situasjonen skaper mange begrensninger, men åpner også opp for muligheter. Flere av organisasjonene gjør nye aktiviteter som følge av situasjonen, som digitale kurs og formidlingsmåter, og mer aktivitet på sosiale medier. Det er i hovedsak to ting organisasjonene ønsker at gjør i denne situasjonen: 1) samordner politisk budskap og videreformidler relevant informasjon og 2) finner gode løsninger for digitale måter, inkl. årsmøter, og lager en enkel veiledning for dette.

  Informasjon om Frivillighet Norges arbeid: Kulturvernfornbundet har tett kontakt med Frivillighet Norge og informerte om deres arbeid ift koronasituasjonen. De koordinerer budskap inn mot myndighetene på vegne av det frivillige feltet, og har en nøkkelrolle med å finne gode løsninger for organisasjonene. Kulturvernforbundets kartlegging var i samarbeid med dem, og del av en større kartlegging av deres medlemsorganisasjoner.

  Vårt politiske budskap: Kulturvernforbundet spiller inn budskap fra det frivillige kulturvernet, herunder viktigheten av at krisepakkene vil dekke også våre organisasjoner og aktiviteter, og tapt inntekt fra utleie, besøk, turer mm. Kulturvernforbundet vil også formidle budskap til Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet, og andre relevante instanser. Innspill fra Norges Husflidslag om at vårt budskap må være enkelt og at vi gjerne går ut i media med positiv vinkling om løsninger. Noen av organisasjonene ser ut til å falle mellom flere stoler ift krisepakkene, dette gjelder blant annet de som har næringsrettede aktiviteter som for eksempel overnattingstilbud, utleie og turer. Det kan også gjelde Fortidsminneforeningen, som er usikre på om de faller inn under frivillighetens ordning eller museenes ordning, der innspill koordineres av Museumsforbundet.

  Organisasjonene ønsket også veiledning fra Kulturvernforbundet ift rapportering. Mange har ikke landsmøte-godkjente dokumenter som kan sendes innen fristen, siden mange av årsmøtene er utsatt til høsten. Kulturvernforbundet vil ta kontakt med Kulturrådet, Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet om dette.

  Kulturvernforbundet vil gå gjennom tilskuddsordningene som kommer og sende / legge ut en oppsummering av disse.

  Erfaringsutveksling om håndtering av situasjonen og aktiviteter fremover: Flere av organisasjonene har funnet gode løsninger og iverksatt nye aktiviteter som følge av situasjonen. Kulturvernforbundet ønsker at organisasjonene her bruker nettverket og inspirerer hverandre. Kulturvernforbundet vil også samle / dele ideer fra organisasjonene og relevante nettverk. Send oss gjerne tips.   

 2. Orientering fra Kulturvernforbundet
 • Kulturvernforbundets landsmøte: utsatt til 25. juni, enten i Kulturvernets Hus eller digitalt.
 • Regional konferanse i Trøndelag: utsatt til 23. oktober (datoen kan endres).
 • Kulturminnedagene: perioden utvides til hele høsten.
 • Kulturvernforbundet har fått en breddegave fra Sparebankstiftelsen DNB til Kulturminnedagsarrangement: 3 mkr over en periode på 3 år (2021-2023).
 • Arendalsuka: Kulturvernforbundet har bestilt stand på Arendalsuka 10-14. august. Vi ønsker også å ha noe slags arrangement / debatt, og bruke veterantoget fra Jernbanemuseet / stasjonsområdet som arena.

 1. Politiske prosesser:
 • Museumsmeldingen: Skriftlige innspill er sendt, men vi (både Kulturvernforbundet og medlemsorganisasjonene) bør følge opp dette politisk, i medier eller sosiale medier.
 • Kulturminnemeldingen: legges frem våren 2020.
 • Høring Nasjonal Transportplan. Frist 1. juli. Kulturvernforbundet koordinerer innspill for de av medlemsorganisasjonene som hører inn under Samferdselsdepartementet.
 • Invitasjon til å komme med innspill til regional planstrategi for Viken. Frist 15. april.
 •  

        Frister:

 • Driftsstøtte Klima- og miljødepartementet: 15. mai
 • Rapportering Kulturrådet: 1. juni
  1. Orientering fra organisasjonene:
   -
  2. Eventuelt:
   Kulturvernforbundet ber organisasjonene om å informere oss om nye datoer for sine årsmøter og arrangementer til høsten, slik at vi unngår store kollisjoner.