Februarbrev: Nye muligheter

Februarbrev: Nye muligheter

Publisert av Kjersti Sissener den 20.02.22. Oppdatert 27.03.22.

Kjære Venner

Nå skal dørene i samfunnet slås opp og arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres. Pandemiens nedstengning med stillhet og isolasjon har vart i 2 år for mange museumsvenner., men nå skal museumsarbeidet folde seg ut igjen. Tiden da vi var avgrenset fra det sosiale fellesskapet i venneforeningen og med museet som vi er glade i, skal nå være over. Vi skal kunne møtes utenfor den virtuelle verden igjen på en uanstrengt måte, uten redsel for helsen. Selv om museumsutstillingene har vært tilgjengelige i perioder og utearealer har vært i bruk, kan denne normaliseringen oppleves som en frigjøring av et etterlengtet sosialt møtested og en savnet anledning til igjen å få utføre praktisk, frivillig arbeid. Endelig.

Pandemien har samtidig fritatt styrene for mye praktisk planlegging og gjennomføring av mange arrangementer og dermed gitt en mulighet til å evaluere eget vennskap med et utkåret museum. Museene har kunnet definere behovet for støtte og samarbeid og hvordan de eventuelt vil følge opp dette praktisk. Det skal være verdifullt å ha en trofast venneforening som gir en fast publikumsgruppe, aktive ambassadører for museet, frivillige hjelpere, samt tilgang til innsamlede midler til prosjekter eller gaver som museet ikke kan finansiere på annen måte. 

Pandemien har i tillegg dreiet mye av museenes arbeid og kommunikasjonsvirksomhet i en fornyet retning med bruk av ny teknologi og endrede rutiner og prioriteringer. Hvordan var verden før Zoom konserter eller foredrag, Teams møter og hjemmekontor? Hvordan skal vi drive venneforeningen nå? Ønsker museet å bevare tradisjonelle relasjoner? Kan vi nå benytte bølgen av lokalbefolkningens fornyede krefter og entusiasme for nye opplevelser til å tilby aktiviteter som tiltrekker nye medlemsgrupper? Skal vi oppleve kreativitet og nytenking? Kan vi fenge uinvidde? Kan vi som venneforening ta i bruk nye kommunikasjonsformer eller foreta en nyorientering til glede for både museet og vennene. Hvordan er relasjonen med museet nå, er den bedre eller mer anstrengt? Våg å se rundt hjørnet og spå hva som venter. Kanskje dere velger fornyelseni takt med samfunnsutviklingen. Vi har spennende tider i sikte og veivalg å ta,  vi som vil være museenes bestevenner.