FNM Jubileums seminar

FNM Jubileums seminar

Publisert av Anne Asserson den 11.07.22. Oppdatert 17.08.22.


Venneforeningens betydning
Ordstyrer: Kjersti Sissener , styreleder FNM

1130-1135 -Velkommen, Forbundet for Norske Museumsvenner, styreleder Kjersti Sissener
1135-1140 -Velkommen, Norsk Folkemuseums Venner, leder Benedicte Rustad
1140-1145 -VenneforeningerAvdelingsdirektør Norsk Folkemuseum, Tove Wefald Pedersen
1145-1210 -Venneforeningenes betydning, 
Stortingsrepresentant SP, Aslaug Sem-Jacobsen (20 min)
1210-1230 -Strategier for frivillighet, Styreleder i norsk kulturråd, Sigmund Løvåsen (20 min)

1230-1300 Kaffepause

Venneforeningene i fremtidens museum
Ordstyrer: Anne Asserson, sekretær, FNM

1300-1320 -Making the Friends of Museums work, Visepresident for den europeiske avdeling av Word Fedration of Friends of the Museums, WFFM, og president av Federazione Italiana Associazioni Amici del Musei, leder av  Palazzo Te e dei Musei Mantovani e di ABITO, Italo Scaietta, https://www.instagram.com/italovincenzo/
1320-1340 - Kunstklubb eller venneforening? Hvilken form vil fremtidens samarbeide få? Strategi og kommunikasjons direktør KODE, Haakon Thuestad, 
https://kodebergen.no/en/contact-us-employees

1340-1430 Lunsj

1430-1450 -Museets bästa vänOm venneforeningens rolle i museisvergieForanledning og konklusjoner i rapporten. Förbundet Sveriges Museivänföreningar (FSM)  https://sverigesvanforeningar.se/    
Anders Björklund, Etnografiska museets Vänner, og Stefan Bohman, Strindbergsmuseets vänner,
1450-1515 -Erfaringer fra den danske foreningen SAMMUS, Per Michaelis Holm, Leder fra Museumsforeningen for Fiskeri- og Sjøfartsmuseet i Esbjerg, 
https://fimus.dk/personer/per-michaelis-holm/https://www.sammus.dk/
1515-1530 -Fremtidens Venneforeninger, Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Munch museet, Gitte Skilbred

1530-1600 Kaffepause

Samarbeid mellom museer og venneforeninger
Ordstyrer: Marit Mediaas Hasvang, styremedlem FNM

1600-1615  – Hvordan tar Museums forbundet vare på frivilligheten? Generalsekretær Museumsforbundet, Liv Ramskjær,
1615-1630  - 80-åringer med motorsag!Direktør for Museene i Sør-Trøndelag MIST, Karen Espelund


Debatt

Ordstyrer: nestleder FNM Per Hvamstad

1630-1730 Ordet er fritt.

Fagseminar 2022 FNM årsmøte med endring 10.08.docx