Aprilbrev

Aprilbrev

Publisert av Kjersti Sissener den 26.04.22.

Forbundet Norske Museumsvenner (FNM) er medlem av den globale organisasjonen World Federation if Friends of Museums (WFFM) (museumfriends.com).

Det er 25 år siden FNM ble formelt grunnlagt i 1997. Ideen til å starte en landsdekkende organisasjon for venneforeninger av museer ble lansert av Norsk Folkemuseums Venners daværende leder, Marianne Andresen, på seminaret "Bare gode venner?" På Norsk Folkemuseum i 1996. Ideens utspring var, i tillegg til et etterlengtet behov for en nasjonal organisasjon, sterkt inspirert av tanken om å videreformidle internasjonale erfaringer til norske venneforeninger. WFFM var et forbilde og en inspirasjonskilde til ideen om grunnleggelsen av FNM.

 

WFFM ble stiftet i 1975. Norge er et såkalt  "active member" , sammen med de 18 andre nasjonale venneforeningsforbund fra Argentina, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Tyskland, Hellas, Italia, Korea, Mexico, Portugal, Spania, Storbritannia, USA, Frankrike. Nasjonale sammenslutninger som supplerer nasjonale paraplyorganisasjoner kan være "associate memebers". Denne gruppen includerer blant annet Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur, Singapore, Uruguay, New Zealand og Israel.

 

WFFM arrangerer en årlig sammenkomst med årsmøte og en kongress hvert tredje år. Norge har tideligere deltatt aktivt på disse årlige møtene. Vi har også vært vertskap for et årsmøte. På konferansen i Sevilla i 2005 holdt vi et innlegg. Vi blir representert på en konferanse i Marseilles i juni 2022 som det franske venneforeningsforbundet inviterer til. 

 

informasjon om hva andre lands museers venneforeninger eller venneforeningsforbund foretar seg kan være spennende og inspirerende. I dag kunngjorde for eksempel det italienske venneforeningsforbundet FIDAM Federazione Italiana Amici dei Musei Italiani, at temaet for deres årlige, nasjonale venneforeningsdag som skal arrangeres for 19 gang den 8 oktober 2022, er "Giardininin Arte", hagekunst eller kunst i hager. De enkelte medlemmene av det italienske forbundet oppfordres til å tenke på hvordan man kan invitere medlemmer til en opplevelse i forbindelse med skildrede eller fysiske hager på deres museum eller i nærområdet. De skal utveksle erfaringer via zoom og støtte hverandre.

 

mange impulser og inspirasjon kan hentes fra et slikt internasjonalt fellesskapsom binder mennesker sammen omkring en felles interesse. Fremover skal vi informere mer om medlemmene av WFFMs aktiviteter. I Argentinas langstrakte land, for eksempel, satses det på regionale samlinger. Og flere lands venneforeningsforbund er spesielt oppmersomme på unge venner, "Young Friends".