Økt momsrefusjon!

Publisert av Per Hvamstad den 19.05.22.
Det har gått noen dager sida finansministeren la fram Revidert nasjonalbudsjett 2022 fulgt opp med Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022. I den aktuelle situasjon kunne en nok ikke vente seg særlig mange påplussinger, det er derfor mer snakk om omprioritering og reduksjon enn tilleggsbevilgninger.
Gledelig er det derfor ast det er avsatt økte midler til momsrefusjon for 2022. Det har kommet inn 406 søknader med samlet momskrav på 345.5 mill. Etter en tilleggsbevilgning ligger det an til at alle godkjente søknader vil kunne bevilges fullt ut.
Ellers er det tilleggsbevilgninger og omdisponering på ulike prosjekt rettet mot barn og unge.
Dessverre ble det ikke noe grunnstøtte til landsomfattende frivillige kulturvernorganisasjoner, slik det er formulert i Hurdalsplattformen, noe som hadde vært en passelig markering av Frivillighetsåret 2022.
Per Hvamstad
Forbundet for norske museumsvenner