Æresmedlem

Æresmedlem

Publisert av Anne Asserson den 26.03.20. Oppdatert 06.04.20.

Marianne Andresen ble utnevnt til det første æresmedlemmet i FNM. Marianne var helt sentral i opprettelsen av FNM. Hun satt i styret i FNM i flere år, samtidig som hun var svært aktiv ved Norsk Folkemuseum. Hun er brennende engasjert i frivillig arbeid på museumssektoren og er fortsatt en svært viktig støttespiller for FNM. Marianne er engasjert på en rekke felt på kultursektoren. I fjor ga hun ut et praktverk av en bok: «Slottet, kunsten og familien». Hun er også en meget dyktig kunstner og hadde egen kunstutstilling i Oslo i fjor. Vi gratulerer Marianne som æresmedlem i FNM.

Bildet er tatt under årsmøtet i Asker 2017 og  viser Marianne Andresen sammen med styret som ble valgt på årsmøtet.
Fra venstre står Einar Raastad, Knut Sterud, Marianne Andresen, Anne Asserson, Lucy Loven, Anne Brit Thoresen og Marit Heerem