Årsmøte/fagdager i 2024.

Årsmøte/fagdager i 2024.

Festningen ligger i et naturskjønt område.  I tillegg til selve festningsområdet ligger det to mindre anlegg med kanonstillinger.  Disse befinner seg på Kleivplassen og Svartåsen.

Anlegget er nasjonalt minnesmerke med installasjoner fra tidlig 1900-tall - altså fra perioden med unionsoppløsningen med Sverige.  Festningen er også kjent fra krigshistorien i 1940.

Et kjent navn fra krigsvåren 1940 er major Holtermannn.  Han  og hans styrke på 250 mann - og 1 kvinne - kjempet mot tyskerne i 25 dager før overmakten ble for stor.

Vi kommer med andre ord på historisk grunn når vi kommer til Hegra!

Styret i FNM jobber med det faglige programmet, og detaljene kommer vi naturligvis tilbake til!