Årets Venneforening 2022

Årets Venneforening 2022

Publisert av Anne Asserson den 17.10.22. Oppdatert 22.01.24.
Med sine 50 medlemmer, berømmes for innovativ støtte, dedikasjon av høy innsats av frivillige og for definisjon av stadig nye prosjekter til støtte for museet.  Kongsvoldtunet ligger ved Rostadvatn i Målselv kommune og er en del av Midt-Troms museum. Kongsvoldtunet består av 10 bygg inkludert bygninger fra 1800 tallet. Venneforeningen ble stiftet i 1991 og jobber for å ta vare på kulturen, historien og skikkene som har eksistert i bygda i mange hundre år.  
Bildet: Nina Takvannsbukt med diplomet Årets Venneforeninge 2022