«Dei gamle skal ein æra- dei unge skal ein læra»

2022  Grete Lene Serikstad

Disse visdomsordene pryder en av tverrbjelkene i taket i «Ut i solen»-stua på Asker museum. I slutten av november avholdt styret i FNM styremøte i denne tømmerstua fra 1930-tallet. Samtidig ble det arrangert en samling for museumsvenner fra ulike museer i Akershus. Målet med samlingen var å bli bedre kjent med de lokale medlemmene i FNM, og om mulig verve nye medlemmer. Det var mer enn 20 personer som møtte, disse representerte ulike museer i MiA. Folk fra flere historielag deltok også. Leder i Asker museums venner, Marit Mediaas Hasvang, ønsket velkommen til samlingen. Hun fortalte at det var Tilla og Otto Valstad som bygde huset for at folk i små kår i Oslo skulle ha et sted å komme til utafor byen. Nå er stua en del av Asker museum.

Den nytilsatte direktøren i MiA, Hulda Bernhard, presenterte seg sjøl og Museene i Akershus, MiA.  MiA har i alt 20 museer med hver sin venneforening. Direktøren presiserte at disse står for en verdifull del av aktiviteten i museene. Hun inviterte venneforeningene til samarbeid, og stilte samtidig spørsmål om hvor grensa går mellom ansatte og frivillige.

Sekretær i FNM, Anne Asserson, presenterte forbundets aktiviteter og hva vi kan tilby medlemmene. Forbundet består nå av 64 foreninger, men potensialet for økt medlemstall er stort. Hvert år blir årets venneforening utpekt, i år ble det Kongsvoldtunets venneforening i Midt-Troms. Glomdalsmuseets venner fikk tildelt Marianne Andresens Pris. Begge prisene ble utdelt på FNMs årsmøte i september. Anne opplyste om at FNM er medlem av Studieforbundet kultur og .

Det betyr at medlemmene kan søke om støtte til arrangementer, under forbundets «paraply». Se vår hjemmeside for mer informasjon https://www.museumsvenner.no/. Jubileumsboka «Gode museumsvenner i 25 år» ble presentert, med omtale av de ulike medlemsforeningene. Den har blitt utgitt i år i anledning 25 års-jubileet.

Lars Gunnar Fledsberg fra firmaet Wittario AS presenterte «Digitale vandringsspill». Deres mål er å få publikum ut og i bevegelse blant historisk interessante områder og kulturminner og gjøre dette mer tilgjengelig gjennom læringsspill for utendørs bruk. Med mobil kan brukere bevege seg mellom de ulike kulturminnene. Ved hjelp av bilder, video og tekst og fire ulike spilltyper skal brukerne svare på ulike oppgaver. Dette er særlig tilpasset skoleelever, men det er like aktuelt å utvikle rundturer med informasjon, uten spillfunksjonen. De har allerede samarbeid med rundt 1 200 organisasjoner og skoler i Østlandsområdet, bla. Østfold Historielag og Fellesrådet for historielag i Oslo.

I løpet av samlingen var det tid til prat og servering av vafler og kaffe/te. Tusen takk til Asker museums venner som gjorde denne interessante dagen mulig!

 

" Slipp frivilligheten løs, det er vår! "

Publisert av Anne Asserson den 29.05.22. Oppdatert 30.05.22.

Det var viktig for FNM å møte lokale krefter både fra museene og kommunen. Det var interessant å se hvordan både kommunen og de frivillige samarbeidet  om  kunstnerhjemmene og kulturen omkring dem. Hjemmene  ble betraktet som en berikelse for området og Sigdal går under navnet Kunstner dalen.  Videre at uten de frivillige hadde kommunen blitt kulturelt fattigere. Varaordføreren kunne fortelle oss om ambisiøse strategier og om  ønske om å etablere et "Norsk senter for Gullalder kunst"  i Sigdal kommune. 

Den 12. mai 2022 i Eggedal Borgstue, hadde vi hyggelig møte med representanter både fra kommunen og museene i Sigdal/Eggedal .  FNMs styreleder, Kjersti Sissener, ønsket velkommen og nestleder i FNM, Per Hvamstad, ledet møtet med presentasjon av FNM og de inviterte.  Tilstede var varaordfører i Sigdal kommune, Bård Sverre Fossen, Siri Hvisløf, Sigdal Museum, Mette Tveiten, Lauvlia, Håkon Frøvold, Mølla, Jan Langvandsbråten, Hagan. Fra FNM deltok Kjersti Sissener, Per Hvamstad, Marit Mediaas Hasvang,  Einar Raastad og Anne Asserson.

En hyggelig middag om kvelden og dagen etter besøk og omvisning både ved Hagan https://buskerudmuseet.com/hagan/hagan-chr-skredsvig/  og Lauvlia https://buskerudmuseet.com/lauvlia/

Tusen takk til alle og takk for hyggelig opphold ved Eggedal Borgerstue.

REGIONAL SAMLING FOR MUSEUMSVENNER
Trøndelag Folkemuseum-Sverresborg, Sverreborgs allé 13 i Trondheim
Lørdag 25. januar 2020 kl. 12.00 - 15.00

FNM er en landsdekkende kulturvernorganisasjon med tilslutning av 57 venneforeninger med ca.
20 000 medlemmer. Oppgaver: formidling av informasjon mellom venneforeninger, regionale
samlinger, bistå med nye venneforeninger, felles søknad om mva-kompensasjon for
venneforeningene, pådriver overfor offentlige myndigheter vedr. museumssektoren, statistikk og
info fra venneforeninger, årlig årsmøte og fagdager m.m. Utdeling av «Årets Venneforening». I 2020
vil ha fokus på flere venneforeninger i Midt- og Nord-Norge.

PROGRAM:
Ankomst  Kaffe/Te/Vafler

Velkommen og orientering , Knut Sterud, styreleder i FNM
Frivillighet og museene, Ann Siri Garberg, seniorrådgiver samlingsforvaltning MIST - Nordisk prosjekt innen frivillighet
Frivilligheten ved Sverresborg, Marit Herrem, styret i FNM/tidligere leder i Trøndelag Folkemuseums Venner
FNM: Hvem er vi og hva gjør vi?, Per Hvamstad, nestleder i FNM/leder i Fjeld-Ljoms Pressemuseums Venner
Medlemskap - hva innebærer det?, Marit Mediaas Hasvang, styret i FNM/leder i Asker Museumslag
13.30 Lunsj
Synlighet og kommunikasjon gjennom en felles webportal, Anne Asserson, styret i FNM/tidligere i Siljøstøls Venner

Aktuelle saker/Spørsmål og synspunkter
Oppsummering og avslutning