Her  er en kort presentasjon av styremedlemmene.    

Leder Marit Mediås Hasvang

Representerer Asker Museumslag.  Valgt til leder for to år på årsmøtet 2023.

Nestleder Einar Schibevaag

Representerer Venneforeininga Ryfylkemuseet.  Valgt for to år på årsmøtet 2022.

 Sekretær Birgit Engesæter Madslien

Representerer Lillehammer Museums Venner hvor hun har vært styreleder.  Valgt for to år på årsmøtet 2023. Utdannet sivilingeniør og er pensjonert lektor.

Vært kommunepolitiker i Lillehammer og valgobservatør for UD, EU og OECD i Europa, Afrika og Asia.

Styremedlem Grete Lene Serikstad

Representerer Tingvoll Museumslag, hvor hun er styreleder.  Tingvoll Museum er en del av Nordmørsmusea AS. Utdannet sivilagronom og arbeider som forsker ved Norsk senter for økologisk landbruk. Valgt for to år på årsmøtet 2023.

Varamedlem  Olaf Kolflåth 

Representerer Romsdalsmuseets Venneforening.  Valgt for to år på årsmøtet 2023. Bor i Molde.  Langt liv i hotellbransjen og forskjellige verv i Romsdalsmuseet.

Varamedlem Nina Elisabeth Takvannsbukt

Representerer Kongvsoldtunets Venneforening hvor hun er styreleder. Valgt for to år på årsmøtet 2023. Kongsvoldtunet ligger i indre Troms og er en del av Midt-Troms Museum. Nina er utdannet sykepleier/helsesøster og har lang fartstid i frivillige lag og foreninger.

 

Sekretariatsleder Einar Raastad

Sitter ikke i styret men møter på alle styremøter.  Ansvarlig for StyreWeb, regnskap, medlemsregister og det meste av praktiske gjøremål.  Bor på Hadeland og representerer Hadeland Museumslag.  Lang erfaring som regnskapsfører og bonde.  Tidligere styremdlem i FNM og styreleder i Randsfjordmuseet AS.  Representerer FNM i styret for Studieforbundet for Kultur og Tradisjon.