Styremedlemmene i FNM representerer venneforeninger fra Østlandet og Vestlandet. Her  er en kort presentasjon av styremedlemmene.    

Leder Kjersti Sundt Sissener

Kjersti Sundt Sissener er sekretær i styret i Theodor Kittelsens hjem Lauvlias Venner i Sigdal. Æresmedlem av Norsk Folkemuseums Venner der hun bla har vært styremedlem, valgkomite medlem og leder. I 1996 var hun, som Norsk Folkemuseums ansatt, medarrangør av konferansen Bare Gode Venner? der initiativet til stiftelsen av FNM ble vedtatt. Hun har blant annet skrevet om venneforeninger i USA for Museumsnytt og holdt foredrag på World Federation of Friends of Museums årsmøte i Sevilla. Variert museumserfaring for eksempel som kurator for Christian Skredsvigs hjem Hagan, Theodor Kittelsens hjem Lauvlia og oppdrag for Lillehammer Kunstmuseum. Tidligere foreleser i kunsthistorie på Universitetet i Oslo. Bosatt i USA i mange år og bla vært tilknyttet Frick Collection i New York. Medlem av NFFO og har skrevet og utgitt en rekke bøker og artikler om kunsthistorie og interiørdesign. Nå arbeider hun med en bok om Blomqvist Kunsthandels mer enn 150-årige historie som skal utgis på Orfeus Forlag. Cand Philol fra UiO og MA fra Columbia University og Executive Certificate fra Columbia Business School, New York. Glad i museer og venneforeningsarbeid med inspirasjonen, kunnskapen, menneskemøtene og samholdet det medfører.  

Nestleder Einar Schibevaag, Venneforeininga Ryfylkemuseet

 

Sekretær Anne Asserson, Siljustøls Venner (lagt ned 2019)

Anne var leder for Siljustøl Venner fra starten 2005 til venneforeningen ble formelt nedlagt 2019. I Bergen har vi tre komponisthjem med venneforeninger som ligger under KODE. Det er hjemmene til komponistene og musikerne Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud. Året 2015 var Troldhaugens Venner, Lysøens Venner og Siljutøls Venner vertskap for FMN årsmøte. Dessverre ble venneforeningen formelt lagt ned i 2019. Anne ble valgt til sekretær i styret 2015 og har nå ansvar for bl.a. FNM websider. Hun er cand. polit. fra Universitet i Bergen med hovedfag i informasjonsvitenskap/teknologi og har deltatt i flere EU prosjekter, men har nå vært pensjonist i noen år.   Et hefte, som viser historien og aktivistene til Siljustøls Venner gjennom årene, er lagt ved under.

Kasserer Einar Raastad, Hadeland Museumslag

Styremedlem Marit Mediås Hasvang, Asker Museums Venneforening

Styremedlem Randi Thomassen, Romsdalsmuseets Venner

Varamedlem  Birgit Engesæter Madslien, Lillehanner Museums Venner

Varamedlem Grete Lene Serikstad, Tingvoll Museumslag,