Styremedlemmen i FNM representerer venneforeninger fra Østlandet og Vestlandet. Her  er en kort presentasjon av styrmedlemmene.    

Leder Kjersti Sundt Sissener

Kjersti Sundt Sissener er sekretær i styret i Theodor Kittelsens hjem Lauvlias Venner i Sigdal. Æresmedlem av Norsk Folkemuseums Venner der hun bla har vært styremedlem, valgkomitemedlem og leder. I 1996 var hun, som Norsk Folkemuseums ansatt, medarrangør av konferansen Bare Gode Venner? der initiativet til stiftelsen av FNM ble vedtatt. Hun har blant annet skrevet om venneforeninger i USA for Museumsnytt og holdt foredrag på World Federation of Friends of Museums årsmøte i Sevilla. Variert museumserfaring for eksempel som kurator for Christian Skredsvigs hjem Hagan, Theodor Kittelsens hjem Lauvlia og oppdrag for Lillehammer Kunstmuseum. Tidligere foreleser i kunsthistorie på Universitetet i Oslo. Bosatt i USA i mange år og bla vært tilknyttet Frick Collection i New York. Medlem av NFFO og har skrevet og utgitt en rekke bøker og artikler om kunsthistorie og interiørdesign. Nå arbeider hun med en bok om Blomqvist Kunsthandels mer enn 150 årige historie som skal utgis på Orfeus Forlag. Cand Philol fra UiO og MA fra Columbia University og Executive Certificate fra Columbia Business School, New York. Glad i museer og venneforeningsarbeid med inspirasjonen, kunnskapen, menneskemøtene og samholdet det medfører.  

Nestleder Per Hvamstad, Pressemuseet Fjell-Ljoms Venner

 Født 1944. Magister i etnologi, omfattende museums-, kulturvernpraksi og skribentvirksomhet. Har arbeidet ved fra Valdres Folkemuseum og Telemark distriktshøgskole, 1976-2010 museumsbestyrer / konservator ved Musea i Nord-Østerdalen / Nordøsterdalsmuseet, Tynset Formann i Norske kunst- og kulturhistoriske museer (seinere Museumsforbundet), div andre tillitsverv og oppdrag i museums- og kulturvernsektoren, pt. styremedlem tidligere styreleder i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner, Røros, aktiv i Fortidsminneforeningen lokalt.

Sekretær Anne Asserson, Siljustøls Venner (lagt ned 2019)

Anne var leder for Siljustøl Venner fra starten 2005 til venneforeningen ble formelt nedlagt 2019. I Bergen har vi tre komponisthjem med venneforeninger som ligger under KODE. Det er hjemmene til komponistene og musikerne Edvard Grieg, Ole Bull og Harald Sæverud. Året 2015 var Troldhaugens Venner, Lysøens Venner og Siljutøls Venner vertskap for FMN årsmøte. Dessverre ble venneforeningen formelt lagt ned i 2019. Anne ble valgt til sekretær i styret 2015 og har nå ansvar for bl.a. FNM websider. Hun er cand. polit. fra Universitet i Bergen med hovedfag i informasjonsvitenskap/teknologi og har deltatt i flere EU prosjekter, men har nå vært pensjonist i noen år.   Et hefte, som viser historien og aktivitene til Siljustøls Venner gjennom årene, er lagt ved.

Kasserer Einar Raastad, Hadeland Museumslag

 

 

Styremedlem Marit Herrem, Sverresborgs Venner

 

Styremedlem Marit Mediås Hasvang, Asker Museums Venneforening

 

Varamedlem Inger Kristin Tvete, Fredrikstads Museums Venner

Som styremedlem i Fredrikstad museums venner kom jeg inn som styremedlem i FNM i 2002. Har vært styremedlem og medlem i valgkomiteen i flere omganger, og gikk igjen inn som vara ved årsmøtet i 2021. Er for tiden sekretær i Fredrikstad museums venner, og jobber fast på Østfoldmuseene-Fredrikstad museum som formidler.

 

Varamedlem  Cristine Svegården, Maihaugens Venner 

Cristine er fra Nesøya i Asker, født i 1961, bodd i Luxembourg fra 1987-1992 og på Lillehammer fra 2006.  Hun er utdannet økonom og har jobbet iDnB i Norge ca 15 år og SwedBank i Luxembourg ca 5 år. Cristiene  har drevet barnehage i 6 år på frivillig basis på Nesøya. Videre jobbet i administrasjonen på Valler og Nesbru VGS , til sammen 3 år. Nå jobber Cristine som arrangementskoordinator i Birken AS fra 2007- . Hun har følgende styreverv:  Bikuben Barnehage Nesøya : Styreleder 6 år, Lillehammer Svømmeklubb: Styreleder 3 år, Lillehammer Museums venner: Styremedlem 2018- ansvarlig for spesialarrangement for medlemmene på alle museene. FNM : Styremedlem 2021-