Spørreunderesøkelse 2023

Spørreunderesøkelse 2023

On the occasion of its fiftieth anniversary in 2023, the FFSAM is organizing an anniversary day to celebrate and make visible the actions of Friends of Museums, beyond their usual circles. Based on your testimonies, the Federation wishes to highlight what characterizes the Friends of Museums today: cultural transmitters, their societal and cultural contribution, their relationship to heritage, and what makes them unique.

Les mer
Årsmøte papirer

Årsmøte papirer

Årsmøtepapirer som ble sendt ut 9. august 2023.

Les mer
Nyhetsbrev Juli 2023

Nyhetsbrev Juli 2023

FNM har hatt mange aktiviteter og deltagelser denne våren. Årsmøtet i september er planlagt og vi ønske alle velkommen. Forholdet mellom museene og venneforeningene kan belyses fra mange vinkler og denne gangen blir det museums-profesjonelle som ser ut over vårt felles landskap. Tingvoll Museumslag er presentert i håp om at det kan være til inspirasjon for andre. Et møte i Bodø har lenge vært ønsket av FNM og også forholdet til Norges Museumsforbund er svært viktig for FNM. FNM har etablert et sterkt nettverk innen WFFM (World Federation of Friends of Museums)og har deltatt på flere møter.

Les mer
Årsmøte FNM 2023 på Bryne, 8.-10. september

Årsmøte FNM 2023 på Bryne, 8.-10. september

Invitasjon til FNMs årsmøtehelg på Garborg senteret, Bryne 08.09. – 10.09.2023. Vi gjør oppmerksom på at fagseminaret er lagt til fredag kl 12. Seminaret tar opp forholdet mellom venneforeningene og museene. Det er et tema som kan belyses fra mange forskjellige vinkler. Denne gangen blir det museumsledere og museums profesjonelle som ser utover vårt felles landskap. Lørdagen er satt av til besøk på forskjellige museer i området. Lørdag kveld blir det middag og utdeling av 'Årsts venneforening' og vinner av 'Marianne Andresen Pris 2023'. Søndag anholdes det formelle årsmøtet. Som tidligere vil aktuelle dokumenter bli lagt ut på FNMs websider.

Les mer
Museumsreformen.

Museumsreformen.

Museumsreformen. Kultivering, Konsolidering og Konflikt. (Norsk Museumsnytt, desember 2022, Nanna Løkka Løkka og Ole Marius Hylland Hylland, Telemarkforskning) Artikkelen analyserer museumsreformen og motstanden den har blitt møtt med. Ved å anlegge et kultur teoretisk perspektiv blir det tydelig hvordan museumsreformen har vært MER enn en strukturell, økonomisk og faglig reform. Museumsreformen har grepet inn i organisasjonskultur og lokal kultur på en måte som har utfordret institusjonenes egenforståelse og samfunnsrolle. Museene har gjennom museumsreformen blitt løftet inn i en generell kulturpolitisk diskurs der profesjonalitet, relevans, deltakelse, demokrati og mangfold er blitt sentrale begreper for kvalitet.

Les mer
Regionalt møte i Bodø, 22. april 2023

Regionalt møte i Bodø, 22. april 2023

Formålet var å gjøre oss kjent med det frivillige arbeidet knyttet til lokal museene i området. Dette er første gang FNM inviterer lokale venneforeninger og museer knyttet til Nordlandsmuseet til et møte. FNM fikk låne lokaler i det nye Jektefartemuseet med vakker utsikt til hav og fjell. Vi ble ikke så mange, men hadde bl.a. et hyggelig møte med avtroppende museumsdirektør Morten Steffensen i forkant.

Les mer

Kulturvernforbundet