Årsmøte i Kulturvernforbundet

Årsmøte i Kulturvernforbundet

Gratulerer Knut!! FNMs forrige styreleder, Knut Sterud er nå plass i Kulturvernforbundets styre! Landsmøtet i Kulturvernforbundet har i da valgt nytt styre for perioden 2022-24. Foran fra v. Synne Corell (nestleder), Jørn Holme (leder), Tone Moseid. Bak fra v. Jo van der Eyden, Knut Sterud, Carl August Harbitz Rasmussen, Gunn Mona Ekornes. Ikke tilstede på bildet: Ellen Lerberg og Jens Bakke.

Les mer
Økt momsrefusjon!

Økt momsrefusjon!

Det har gått noen dager sida finansministeren la fram Revidert nasjonalbudsjett 2022 fulgt opp med Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022. I den aktuelle situasjon kunne en nok ikke vente seg særlig mange påplussinger, det er derfor mer snakk om omprioritering og reduksjon enn tilleggsbevilgninger.

Les mer
Venneforeningsglimt - Kuslipp på Bygdø Kongsgård

Venneforeningsglimt - Kuslipp på Bygdø Kongsgård

Les mer
Venneforeningsglimt - Hjerl Hedes frivillige

Venneforeningsglimt - Hjerl Hedes frivillige

Les mer
VENNEFORENINGSGLIMT - fortell oss om hva som skjer

VENNEFORENINGSGLIMT - fortell oss om hva som skjer

Les mer
Aprilbrev

Aprilbrev

Aprilbrev. World Federation of Friends of Museums (WFFM)

Les mer

Kulturvernforbundet