Årsmøtet for 2020 som var planlagt  til  4. til 6. september ble utsatt til 2021 pga pandemien. Lillehammer Museums Venneforening hadde påtatt seg oppgaven som lokal arrangør. Det viste seg at ble mulig for Venneforeningen å stå som arrangør året etter.

Oppsummering fra årsmøtet, Lillehammer 3. - 5. September 2021

Et meget vellykket årsmøte for 2021 ble avholdt på Lillehammer med Lillehammer Museums Venner /Maihaugen som vertskap. Årsmøtet ble ønsket velkommen av ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen og nyvalgt leder for Lillehammer Museums Venner, Birgit Engesæter Madslien. Årsmøtet for 2020 som også var planlagt til Lillehammer, ble utsatt et år pga pandemien. Dermed ble det formelt avholdt to årsmøter. I alt 61 person deltok fra 24 venneforeninger i tillegg til 2 representanter fra museum.

Tradisjon tro samlet vi oss fredag kveld med en guided tur gjennom Lillehammer sentrum og Lillehammer kunstmuseum. Deretter felles måltid på Scandic hotell som var årsmøte hotellet. Årsmøtet ble avhold i Maihaugsalen med lunsj i kafeteriaen.  Etter årsmøtet var det mulighet for å besøke museene i hovedbygget på Maihaugen, etterfulgt av en guidet vandring på Maihaugen.  Dagen endte med en hyggelig festmiddag på Scandic hotell, med taler og en strålende toastmaster, Ivar Olstad, fra Lillehammer Museums Venner.

 

Søndag var det fremmøte til buss som førte oss til de to Nobelprisvinneres hjem. Først til Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, og videre til Bjørnstjerne Bjørnsons hjem Aulestad hvor det ble servert lunsj i tilbygg. Smakebiler fra Bjørnsons litterære skattekiste ved en profesjonell og sjarmerende guid. Strålende ettersommer vært. Buss tilbake til Lillehammer for togavgang ca kl 15. 

Et stort arbeid var lagt ned av den lokale arrangementskomiteen ved Anne Lise Gjestvang, Kristin Helland, påtroppende leder for Venneforeningen Birgit Engesæter Madslien og ikke minst, generalen selv, Sven Strand. Det ble en nydelig opplevelse alle dager.

Etter styrets mening er det viktig å ha et godt fagprogram. Som en ‘paraplyorganisasjon’ med deltagere fra hele landet, legger vi vekt på å finne tema som kan vinne gjenklang og stimulere til debatt.  Tema for fagprogrammet denne gang var ‘Frivillighetens betydning i museums- og kulturvernarbeidet med fokus på fremtiden.’ FNM hadde sikret seg gode innleggere. Stortingsrepresentant/tidligere statsråd Rigmor Åserud, utvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune, Kjersti G Lundgård og leder av Asker Museums Venner, Marit Mediaas Hasvang, som alle belyste forholdet mellom teoretisk og praktisk museums politikk og forholdet til venneforingene. Det var avsatt god tid til både innlegg og debatt, to timer fra 11-13.

Innleggene var preget av en gjennom gående erkjennelse av at hverken konsolideringen eller Museumsmeldingen har styrket frivillighetens rolle i museene. En utredning fra Telemarkforskning konkluderer granske klart at frivilligheten har fått en mer utfordrende situasjon. Det kom fram at det er viktig å informere og dokumentere de frivilliges rolle. Videre at det er vanskelig for venneforeninger å få tilgang til prosjektmidler som fører til at de ikke deltar i nyskapning innen området.

I løpet av innleggene kom det frem erfaringer med spenninger mellom frivillighet og profesjonalitet. Frivilligheten er en av motorene som driver museene. En del oppmerksomhet ble viet konsolideringen og det ble hevdet at en del av problemet er at man slår sammen ulike størrelse. Det er viktig å beholde venneforeningenes struktur, ikke prøve å legge dem inn i en større enhet. Et minimum er at venneforeningen bør være representert i museets styre. Behov for tiltak som stimulerer de frivillige, spesielt venneforeningene i de minste museene.

Årsmøtet er dokumentert i egen protokoll.