FNM planlegger årsmøtet 2020 på Lillehammer 4. til 6. september.  Lillehammer museums Venneforening har påtatt seg oppgaaven som lokal arrangør.

Vi kommer tilbake til program.