Kulturmeldingen, Stortingsmelding 8 2018/2019

Kulturmeldingen, Stortingsmelding 8 2018/2019

Publisert av Per Hvamstad den 24.09.19. Oppdatert 19.11.19.
Her to sentrale aktører under fremleggelsen av kulturmeldinegn. Kulturmeldingen ble lagt fram 23. november 2018 og sendes nå over til Stortinget for videre behandling. Meldingen skal danne grunnlaget for en overornet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som komm

Les kulturmeldingen her.