Hurdalsplattforma – oppmuntrende lesing for museum

Publisert av Per Hvamstad den 01.11.21. Oppdatert 10.01.22.

Hurdalsplattforma har en generell styrking og økt fokus på frivillighet. Ikke minst i vår sektor er det viktig å sikre et godt samspill mellom frivillighet og profesjonell sektor. Det ble også understreket i stortingets behandling av Museumsmeldinga. Et samspill mellom profesjonell og frivillig sektor er viktig og en forutsetning for å kunne løse oppgavene. Det er dessuten en demokratisk rett å kunne involvere seg i arbeidet med ulike sider av kulturarven.

At frivillige landsdekkende organisasjoner skal få grunnstøtte fra staten er oppmuntrende og betyr at vi kan styrke oss faglig og organisatorisk og bistå medlemmene på en langt mer effektiv måte. Her har Forbundet en konkret invitasjon som må følges opp.

Det er på tide å få en faglig evaluering av museumsreforma. Det handler om en svært omfattende reform som har brakt med seg mye positivt, men også har skapt problem og gnisninger. Det er derfor god grunn til å se på ulike regionale erfaringer og tilpassinger. Det er viktig å ha ei grundig evaluering med i det videre arbeidet med reforma. Det er jo en kjensgjerning at det er litt ulik oppfatning av museumsreformas fortreffelighet mellom de to regjeringspartiene.

Forbundet for norske museumsvenner vil følge nøye med på utviklinga og er beredt til å delta i arbeidet med å finne hensiktsmessige organisasjonsformer for arbeidet med å sikre og formidle kulturarven. 

I begynnelsen av desember presenterer Telemarkforsking sitt arbeid om det frivillige kulturvernet.


Per Hvamstad

Nestleder i Forbundet for norske museumsvenner