FNM er 25 år i 2022 Jubileumsbok

Publisert av Knut Sterud den 01.02.22. Oppdatert 07.02.22.

FNM er 25 år i 2022.

Arbeide med jubileumsbok med presentasjon av alle venneforeningene.

I år er FNM 25 år. Styret i FNM har besluttet at det vil bli markert med årsmøte og seminar på Norsk Folkemuseum i Oslo 3.-4. september 2022. I den forbindelse vil FNM også gi ut en jubileumsbok, noe vi er i gang med.

Innhold i jubileumsboka

Vi tar sikte på en bok på minst 150 sider. Denne vil inneholde bl.a. følgende:

 • - Stiftelse og historien for FNM
 • - Aktuelle tema innen kulturvern
 • - Presentasjon av alle venneforeninger
 • - Framtidige utfordringer I tillegg vil vi ta inn hilsener.

Vi vil legge vekt på en bok av høy kvalitet med både historiske tilbakeblikk og at boka kan fungere som et oppslagsverk for alle venneforeninger.

Ønske fra venneforeningene

Vi ønsker en beskrivelse av hver enkelt venneforening og foto. Vi avsetter minst en side på hver venneforening. Vi anmoder derfor om følgende:

 • - Navn på venneforening, tilknyttet museum, bygdetun o.l.
 • - Evt. fast kontaktperson med tlf., e-postadresse og hjemmeside
 • - Antall medlemmer pr. 31.12.2021
 • - Mål med venneforeningen
 • - Forhold til museum, bygdetun o.l.
 • - Ansvar og arbeidsoppgaver
 •  

Det er bedre at dere skriver litt for mye enn for lite. Da kan redaksjonskomiteen foreslå redigeringer og tilpasse dette til foto og lay-out. Hver venneforening vil få vårt forslag til oppslag for godkjenning før det går i trykken.

Foto fra venneforeningene

  - Vi ønsker 3-5 foto fra hver venneforening

- Vi tar sikte på minst et foto fra hver venneforening, men øvrige foto kan bli benyttet på FNM sin hjemmeside

- Foto må sendes som enkeltfiler enten som pdf-filer eller bildefiler (jpg-filer)

Vi ber om at tekst og foto blir sendt til Knut Sterud e-post: post@grinaker.net innen 1. mars 2022.

Hvis dere har spørsmål, kan dere kontakte undertegnede på e-post eller på tlf. 90 66 70 00. Boka vil bli lansert og delt ut til alle deltakere på årsmøtet/jubileumsmarkeringen 3.-4. september 2022. Alle venneforeninger vil få boka. Vi ser fram til å høre fra dere. Lykke til med arbeidet i venneforeningen i 2022!

Med beste hilsen Redaksjonskomiteen for jubileumsbok i FNM

Knut Sterud

Jubielumsbok for FNM 2022 (1).pdf