Årsmøte FNM 2023 på Bryne, 8.-10. september

Årsmøte FNM 2023 på Bryne, 8.-10. september

Publisert av Anne Asserson den 01.07.23. Oppdatert 22.01.24.

Invitasjon til FNMs årsmøtehelg på Bryne 08.09. – 10.09.2023

Fredag 08.09.2023 på Garborgsenteret, Bryne
Møteleiar for dagen: Birgit Engesæter Madslien og Grete Lene Serikstad

12.00 Registrering, rundstykke og kaffi/te
12.30 Velkomen til Bryne og Jæren ved ordførar Andreas Vollsund, Time kommune
12.35 Opning av årsmøtet ved styreleiar i FNM, Kjersti Sundt Sissener
12.40 Kva betyr det frivillige i kulturverda - er det ein ressurs eller klamp om foten?
 Gunnar Kristen Hagen, m.a. tidlegare leiar i venneforeininga til Lillehammer
museum og seinare styreleiar for sjølv museet. Pensjonert advokat.
 Mette Falnæs , frivilligkoordinator for Kapittelfestivalen i Stavanger
13.20 Samtale om det frivillige i musea – mellom:
 Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant SV
 Atle Fiskå, Jærmuseet
 Randi Bårtvedt, Hardanger og Voss Museum
 Sverre Uhlving, medlem av kommunestyret i Stavanger og styreleiar av
Museum Stavanger, MUST
Debatt leia av: Einar Schibevaag, FNM

14.20 Pause med kaffi/te og litt å bite i
14.45 Omvising på Garborgsenteret (som er i same lokale der møtet finn stad)
15.45 1. Slik gjer me det hjå oss – innspel frå venneforeiningar
2. Koss blir me fleire venner, unge venner og fleire foreiningar?
17.00 Slutt
19.00 Middag

Laurdag 09.09.2023
07.30 Frukost
08.30 Avreise med buss
09.00 Museumstur til Iddismuseet og Barnemuseet i Stavanger
12.00 Lunsj med omvising - Vitenfabrikken Sandnes
15.30 Knudaheio – Arne Garborgs rike
17.30 Tilbake på hotellet
20.00 Festmiddag med prisutdeling

Sundag 10.09.2023 på Jæren Hotell
Møteleiar for dagen: Einar Raastad
08.00 Frukost
09.00 Studiearbeid. Daglig leiar Kjærsti Gangsø, Studieforbundet kultur og tradisjon
09.45 Samtale med Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet
10.30 Årsmøtet
Saksliste:
1. Val av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen
2. Årsmelding
3. Rekneskap og revisjonsberetning
4. Budsjett og årsplan
5. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år
6. Val av styreleder
7. Val av styremedlemmer
8. Val av revisor
9. Val av leder og to medlemmer til valgkomiteen
10. Val av årsmøtearrangør og tidspunkt for neste møte
11. Behandling av saker som forelegges av styret eller som er innsendt til styret
innen fristen.
13.30 Slutt, lunsj og heimreise

Praktisk informasjon:
Deltakaravgift kr. 2 750 inkluderer seminar, måltid og busstur laurdag. Etter registrert
påmelding blir deltakeravgiften fakturert frå FNM.
OBS: Ved avmelding før 1. september 2023 blir deltakeravgiften refundert.

Overnatting Jæren hotell kr 2 600 / 2 netter i enkeltrom
Kr 3 000 / 2 netter i dobbeltrom for to
Frå flyplassen på Sola er det snaue 20 minutt med drosje til Bryne og Jæren Hotell. Bryne
stasjon ligg 100 meter frå Garborgsenteret og 300 meter frå hotellet.
Garborgsenteret ligg 400 meter frå hotellet

PÅMELDING: FRIST 20. august 2023.

1. Elektronisk påmelding gjør du her:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CZgUrf3eUEq68qh3pHTks3Ws0bb
TeQtEmzo6VJIB2X1UM0RPOVNFNzVVTlkySU45VFJGWkYwV09KWi4u&web=1&wdLOR=c61
45AD84-9262-C241-A864-281245A352DA

2. Dersom du synes det er vanskelig med elektronisk påmelding så send en epost med
navn på deltaker/deltakere med epostadresse og hvem som skal ha faktura på
deltakeravgift med epostadresse til fnmuseum@gmail.com.

Har du spørsmål eller lurar på noko - ring Einar Raastad på telefon 970 66 889
Velkommen til årsmøtet i FNM!

Hilsen Styret i FNM.