Årsmøtet i FNM for 2016 fant sted på Hamar helgen 17.-18. september, arrangert av Det Norske Migrasjonsmuseet i samarbeid med Domkirkeoddens venner og Jernbanemuseets venner.
De hadde satt sammen et omfangsrikt og meget interessant program som ble høyt verdsatt av de 33 deltagerne i møtet

I tillegg ga årsmøtet igjen god informasjon om FNMs virksomhet og videre planer som skal gi nyttig og godt innhold til nytte for DIN forening.Vi takker arrangøren foret vel gjennomført møte med mange flotte opplevelser på Hamar! Det vil bli lagt ut referat fra møtet her når det foreliggerNedenfor finner dere følgende dokumenter som var relevante for beslutning under årsmøtet på Hamar:Invitasjon, program og påmeldingsinfoSaksliste årsmøtetVedtekter vedtatt i møtet;
Regnskap, godkjent i møtet
Budsjett for 2016/2017
Handlingsplan for 2016/2017